PROTOCOL

Inleiding
De Gouverneur van Sint Maarten is de vertegenwoordiger van de Koning op Sint Maarten. Bij het vervullen van zijn functie wordt een bepaald protocol in acht genomen. Het gaat daarbij onder andere om aanspreektitel, ceremoniële plechtigheden en uitnodigingsregels bij ontvangsten door en bezoeken van de Gouverneur.

Aanspreektitels
De Gouverneur wordt aangesproken met Excellentie en aangeschreven als Zijne Excellentie [Titel, roepnaam, achternaam] de Gouverneur van Sint Maarten. De aanhef van een brief aan de Gouverneur luidt evenals de aanspreektitel: Excellentie, De echtgenote van de Gouverneur wordt aangesproken met Mevrouw en aangeschreven als “Mw. [roepnaam, achternaam]”. De aanhef van een brief aan de echtgenote van de Gouverneur luidt: Geachte Mw.[achternaam],

Ontvangsten
De Gouverneur ontvangt regelmatig gasten uit binnen- en buitenland. De Gouverneur wordt bij verschillende ontvangsten bijgestaan door zijn echtgenote. De ontvangsten door de Gouverneur worden onderscheiden in:
• Officiële bezoeken aan Sint Maarten;
• Audiënties;
• Diners en Lunches;
• Recepties (Nieuwjaar en Koningsdag);
De ontvangsten vinden op verschillende locaties plaats, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Kabinet van de Gouverneur te Falcon Drive 3, van de residentie van de Gouverneur en van de op thema geselecteerde locaties.

De mate van protocol en ceremonie verschilt per gelegenheid. Het betreft met name te volgen regels bij ontvangst, fotograferen en placering.

Bezoeken
De Gouverneur legt regelmatig bezoeken af in binnen- en buitenland. De Gouverneur wordt bij sommige bezoeken vergezeld door zijn echtgenote. De bezoeken worden onderscheiden in:
• Evenementen
• Werkbezoeken
• Officiële bezoeken in binnen -en buitenland


De Gouverneur brengt vaak bezoeken aan evenementen in de samenleving mede om zijn steun te betuigen. De evenementen lopen uiteen van: openingen, vieringen van jubilea, culturele gebeurtenissen, herdenkingsplechtigheden of tentoonstellingen. De Gouverneur legt jaarlijks tevens verschillende werkbezoeken af, waarin aandacht wordt besteedt aan specifieke vraagstukken en lopende zaken in de gemeenschap. De bezoeken van de Gouverneur in het buitenland worden vaak officiële bezoeken genoemd. Voorbeelden hiervan zijn bezoeken aan Frans St. Martin en aan andere landen in de regio.

De mate van protocol en ceremonie verschilt per gelegenheid. Het betreft met name te volgen regels bij aankomst, welkomstceremonie, placeren en vertrek.

Uitnodigingen
Uitnodigingen van de Gouverneur voor een ontvangst bij de Gouverneur zijn persoonlijk en dus niet overdraagbaar aan derden.
Uitnodigingen aan de Gouverneur en zijn echtgenote dienen ten minste vier weken van te voren samen met een brief aan het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten te Falcon Drive 3 of via e-mail adres kabinet@kabgsxm.com gericht te zijn. In de brief dient de uitnodiging nader toegelicht te worden met een programma overzicht en enige achtergrond informatie inclusief een expliciete verzoek in het geval het uw wens is dat de Gouverneur of zijn vrouw een handeling (bv. opening, toespraak, etc.,) verricht. Het is niet correct om slechts een geprinte uitnodigingskaart te sturen.

Voorbereiding
Bezoeken van de Gouverneur worden ten minste 4 weken van te voren voorbereid. De Adjudant van de Gouverneur coördineert de agenda van Gouverneur en is betrokken bij de voorbereiding van ontvangsten door en bezoeken van de Gouverneur. Hij bezoekt vooraf de plekken die de Gouverneur gaat bezoeken en neemt de details van het programma met de ontvangende partij door. Indien u vragen heeft over het te volgen protocol rondom bezoeken van of bezoeken aan de Gouverneur gelieve contact op te nemen met de Adjudant van de Gouverneur via mobiel  +1 721 587 8361, telefoon +1 721 542 1160 of via e-mail adjudant@kabgsxm.com.

 

Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.