Overige

Indien u een consulaire vraag of kwestie heeft, anders dan de over de genoemde consulaire producten, dan kunt u daarvoor een afspraak maken onder de categorie “overige”.

Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.