Nationaal paspoort

Ingezetenen van Sint Maarten

Personen die beschikken over de Nederlandse nationaliteit en staan ingeschreven bij de Dienst Burgerzaken van Sint Maarten (Census Office) dienen zich voor de aanvraag van een nationaal paspoort te wenden tot de Dienst Burgerzaken (Census Office), Soualiga Road 6, Pondfill Philipsburg.

Niet-ingezetenen van Sint Maarten

Personen die beschikken over de Nederlandse nationaliteit maar niet staan ingeschreven bij de Dienst Burgerzaken van Sint Maarten (Census Office), kunnen de aanvraag voor een nationaal paspoort indienen bij het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten.

Een reisdocument dient u persoonlijk aan te vragen en op te halen. Bij de aanvraag heeft u het volgende nodig:

  • uw huidige nationale paspoort (mag maximaal nog 6 maanden geldig zijn) en alle in uw bezit zijnde reisdocumenten, of de aangifte van vermissing zoals opgemaakt door de politie;
  • twee recente pasfoto's volgens de geldende acceptatiecriteria voor Nederlandse paspoorten;
  • een bewijs van niet- ingezetenschap van Sint Maarten (te verkrijgen bij  de Dienst Burgerzaken (Census Office));
  • een volledig ingevuld paspoortaanvraagformulier en
  • de te betalen leges:

    Nationaal Paspoort personen tot 18 jaar:               145 NAF
    Nationaal Paspoort personen 18 jaar of ouder:    184 NAF

Minderjarige(n)
• Schriftelijke toestemming van (beide) ouder(s) (of van degene(n) die het gezag over het kind heeft);
• Geldig legitimatiebewijs van (beide) ouder(s) (of van degene(n) die het gezag over het kind heeft);
• Geboorteakte van minderjarige met apostille/legalisatie (indien van toepassing));
• Erkenningsakte van minderjarige met apostille/legalisatie (indien van toepassing);
• Tarief 2022: NAF. 145 (contant alleen in Antilliaanse Guldens of pinnen met bankpas - Maestro)

Voor de aanvraag van een nationaal paspoort dient u een afspraak te maken met de afdeling consulaire zaken. Voor meer informatie of het maken van een afspraak is de afdeling consulaire zaken bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur van 14.00 – 15.00 uur op het telefoonnummer (001-721) 542-1199.

Voorlichtingsfilm reisdocumenten

 

Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.