Verloren/gestolen paspoort

Als uw paspoort vermist of gestolen is, dan zijn de volgende documenten ook nodig:

• een gewaarmerkte kopie van het proces-verbaal dat u van de politie heeft gekregen toen u aangifte deed van verlies of diefstal;
• C2-formulier invullen bij het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (bij gestolen/verloren paspoort)
• indien voorhanden een kopie van gestolen/verloren paspoort;
• andere vorm van legitimatiebewijs: identiteitskaart, rijbewijs, etc.
• Tarief 2022: NAF. 184 (contant alleen in Antilliaanse Guldens of pinnen met bankpas - Maestro)

Minderjarige(n)
• Schriftelijke toestemming van (beide) ouder(s) (of van degene(n) die het gezag over het kind heeft);
• Geldig legitimatiebewijs van (beide) ouder(s) (of van degene(n) die het gezag over het kind heeft);
• Geboorteakte van minderjarige met apostille/legalisatie (indien van toepassing));
• Erkenningsakte van minderjarige met apostille/legalisatie (indien van toepassing);
• Tarief 2022: NAF. 145 (contant alleen in Antilliaanse Guldens of pinnen met bankpas - Maestro)
 

Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.