Schengenvisum

Indien u niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt dient u in bepaalde gevallen een visum aan te vragen om in het Schengengebied te worden toegelaten.

Een visum is een machtiging of beslissing, zichtbaar gemaakt door het aanbrengen van een sticker in een paspoort of een ander geldig grensoverschrijdingsdocument. Het visum geeft aan dat er op het moment van afgifte geen bezwaar bestaat tegen de binnenkomst voor een tijdelijk verblijf of doorreis naar een derde land. Het bezit van een visum geeft geen onherroepelijk recht op binnenkomst. Ook bij inreis dient te worden aangetoond dat aan de voorwaarden van binnenkomst wordt voldaan. De Koninklijke Marechaussee heeft te allen tijde het recht u de toegang tot of doorreis via Nederland te ontzeggen.

Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten neemt alleen visumaanvragen voor het Schengengebied in behandeling indien de hoofdbestemming Nederland, Frankrijk, België, Zwitserland, Italië, Spanje of Portugal is. Wanneer u voornemens bent om via Nederland, Frankrijk, België, Zwitserland, Italië, Spanje of Portugal naar een niet-Schengenland te reizen, (meer dan één overstap in het Schengengebied) neemt u dan contact op met de afdeling Consulaire Zaken. 

Voor de aanvraag van een Schengenvisum dienen leges te worden betaald. Voor aanvragen die in 2022 bij het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten worden ingediend zijn de volgende tarieven van toepassing:

Volwassenen                                                             Naf 160.00
Kinderen 12 jaar en ouder                                      Naf 160.00
Kinderen 6 tot en met 11 jaar                                 Naf  80.00
Kinderen onder de 6 jaar                                        Gratis

Voor meer informatie over visumaangelegenheden wordt verwezen naar www.rijksoverheid.nl. Voor de checklist en het Schengenvisumaanvraagformulier dient er contact te worden genomen met de afdeling consulaire zaken van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten.

Voor het aanvragen van een Schengenvisum dient u een afspraak te maken met de afdeling consulaire zaken. De afdeling consulaire zaken is bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur van 14.00 – 15.00 uur op het telefoonnummer 542-1199. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via email: consulair@kabgsxm.com

Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.